Mandolinski orkestar

U vrijeme snimanja nosača zvuka:

1. Mandolina

 • Berislav Frua
 • Marko Zubčić
 • Petar Puškarić
 • Mirja Biočić
 • Zvonimir Duran

2. Mandolina

 • Andrea Piplica
 • Petra Ninčević
 • Martina Vuletić
 • Danijela Radoš
 • Klara Blažević

Violina

 • Ana Novaković

Gitara

 • Luka Čulić
 • Joško Krivić
 • Duje Veža
 • Ivan Galić

Mandola

 • Hrvoje Bašić
 • Bruno Bilić
 • Frane Bućan
 • Josip Pastuović
 • Luka Elez

Kontrabas

 • Paško Jurić
 • Mislav Pleština
 • Branimir Jurun
 • Josip Židić

Aranžer i dirigent

 • prof. Zvonimir Slaviček

Producent

 • Henrik Frua

Ton Majstor

 • prof. Željko Šparmajer

CD 1

Mandolinski orkestar: Mandolinom po svijetu

 1. Dalmacija I/Dalmatia I
 2. Grčka/Greece
 3. Makedonija/Macedonia
 4. Južna Amerika/South America
 5. Rusija/Russia
 6. Meksiko/Mexico
 7. Italija/Italy
 8. Španjolska/Spain
 9. Dalmacija II/Dalmatia II

CD 2

Tamburaško - mandolinski orkerstar: Hrvatski narodni plesovi

 1. Stari splitski plesovi/Old dances of Split
 2. Međimurje/Međimurje
 3. Sjeverna Hrvatska/Northern Croatia
 4. Podravina/Podravina
 5. Bunjevci/Bunjevci
 6. Korčula/Korčula
 7. Prigorje/Prigorje
 8. Banat/Banat
 9. Završno kolo iz opere "Ero s onoga svijeta"/Final dance of the opera "Ero s onoga svijeta"
Copyright © Kulturno umjetničko društvo Jedinstvo 2024