A Orkestar

"Gledajući koncert Jedinstva, u pozadini šarenog kolorita plesača primjetit ćete grupu mladih ljudi kako precizno i neumorno prebiru po žicama dajući plesačima ritam i tempo, jednako pažljivo svirajući i ležerne mediteranske note i vesele slavonske bećarce. To su cure i momci bez kojih Jedinstvo ne bi bilo Jedinstvo, cure i momci koji čine drugu polovicu jednstvenog foklornog tijela i koji su u folkloru nedjeljivo vezani uz plesače. To je A orkestar."


Mandolinsko-tamburaški orkestar KUD-a Jedinstvo spada u kategoriju velikih orkestara brojeći više od 20 članova. Vezani neraskidivom vezom uz plesače folklornog ansambla, orkestar izvodi narodne plesove Republike Hrvatske na koncertima, smotrama i festivalima u zemlji i inozemstvu. Jedinstvo je pritom ostvarilo niz uspješnih nastupa te osvojilo niz priznanja, čemu je orkestar svojim sudjelovanjem u mnogome dao svoj obol.

Kronologija orkestra počinje 1990. godine kada je osnovan, a zahvaljujući stručnom i ustrajnom radu, već 1991. godine pozvani su na Međunarodni festival mandolinskih orkestara u Remiremont (Francuska). Nedugo zatim slijede pozivi na Međunarodni festival mandolinskih orkestara u Logroño i Villa Real (Španjolska) te 1995. godine na festival u Johannesburg (Južnoafrička Republika), gdje orkestar u međunarodnoj konkurenciji osvaja treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. 1998. slijedi gostovanje u Padovi, na poziv talijanskog Ministarstva kulture.

Orkestar čine vrsni svirači mandolina, tambura, gitara i ostalih trzajućih instrumenata koji su svoje znanje stekli mahom u vlastitoj kući – školi mandoline i gitare KUD-a Jedinstvo. U svom programu orkestar izvodi 11 različitih kola s dvije vrste žičanih instrumenata. No, osim narodnih plesova, orkestar izvodi djela velikih kompozitora svih pravaca glazbene umjetnosti, djela revijske glazbe, kao i pop i rock glazbe te popularne i narodne glazbe zemalja cijelog svijeta, obrađene i aranžirane od strane voditelja, prof. Zvonimira Slavičeka.

Mandolinsko-tamburaški orkestar nastupa i kao samostalni svirački ansambl te pratnja vokalnim solistima. Treba istaknuti dva uzastopna prva mjesta s međunarodnog festivala mandolinista "Mandolina Imota" 2008. i 2009. godine u Imotskom, kao i niz koncerata u Splitu i okolici. Orkestar je snimio i nosač zvuka s domaćim autorskim i narodnim pjesama, kao i popularnim i narodnim pjesmama naroda cijelog svijeta.

Mandolinsko-tamburaški orkestar KUD-a Jedinstvo je otvoren za primanje već gotovih svirača violine, harmonike i sličnih instrumenata, a svi zainteresirani se mogu javiti na probe se održavaju ponedjeljkom i srijedom od 20.30 – 22.00 h.

Voditelj A Orkestra

Petar Puškarić

Petar Puškarić

Voditelj A orkestra

Članovi A Orkestra

Petra Ninčević

Petra Ninčević

2007

Mirja Biočić

Mirja Biočić

2010

Martina Vuletić

Martina Vuletić

2010

Klara Jukić

Klara Jukić

2014

Sara Čondić

Sara Čondić

2015

Luka Čulić

Luka Čulić

2006

Petar Puškarić

Petar Puškarić

2010

Ivan Galić

Ivan Galić

2012

Sandi Kavara

Sandi Kavara

2013

Jure Vranić

Jure Vranić

2015

Jure Ivić

Jure Ivić

2018

Ivan Jukić

Ivan Jukić

2018

Ante Jurica

Ante Jurica

2018

Zvonimir Vrlić

Zvonimir Vrlić

2019

Priprema za A orkestar

Pripremnom orkestru priključuju se svirači koji su odlukom voditelja škole mandoline i gitare zadovoljili postavljene uvjete nakon završene trogodišnje škole kako bi sada isključivo radili folklorni program A orkestra jer je uvjet pristupanja A orkestru poznavanje njegovog cjelokupnog repertoara.

Članovi za početak imaju manje nastupe, a poslije se priključuju svim obvezama A orkestra. Proces učenja traje otprilike godinu dana, a svirači koji u tom periodu ne savladaju predviđenu materiju imaju mogućnost nastaviti boravak u grupi i slijedeće godine. Važno je naglasiti da se članstvo u sekciji ne plaća.

Copyright © Kulturno umjetničko društvo Jedinstvo 2023